ZSE Racibórz

Technik Organizacji Reklamy

„…Wybierz sobie zawód, który lubisz,

a całe życie nie będziesz musiał pracować…”

Konfucjusz

 

 

Okres nauki: 4 lat

Podbudowa: gimnazjum

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji:

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej uzyskuje tytuł technika organizacji reklamy.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

Absolwent tego kierunku:

 • penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje.
 • prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych.
 • promuje oferowane usługi reklamowe
 • gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych,
 • może uczestniczyć w wykonaniu zlecenia,
 • może proponować rozwój nowych usług.

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, towaroznawstwo, public relations, organizacja reklamy, psychologia reklamy, prawo, etyka i kultura zawodowa, rysunek i liternictwo, historia sztuki i reklamy, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne, fotografia reklamowa, język angielski, praktyka zawodowa.

Po ukończeniu kształcenia absolwent może być zatrudniony w:

 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw,
 • biurach ogłoszeń,
 • studiach graficznych,
 • studiach produkcyjnych,
 • giełdach, targach,
 • galeriach handlowych,
 • agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.